MENU
X
Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

Visuel Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

Styrk MUS Samtalen
Mus Samtalen er en vigtig del af medarbejderens udvikling. MUS samtalen bruges af både leder og medarbejder til at afstemme udviklings behov og ønsker. Derfor er det vigtigt at MUS samtalen bliver udført, så den er relevant og lader begge parter komme til orde. Ved at tilføje MUS samtalen et visuelt element, åbnes der op for at samtalen bliver mere konkret og mindeværdig. Billederne kan illusterere pointer fra MUS samtalen og bruges i det efterfølgende opfølgningsarbejde. 

Hvordan kan MUS samtalen styrkes med billeder?
Det er ofte lettere for både leder og medarbjeder at sætte ord på deres tanker, når de gør det ud fra et konkret billede. På denne åbnes MUS samtalen op og giver begge parter mulighed for at komme til orde. Dialoogle er et anerkendt visuelt kommunikationsværktøj, hvor samtaler gennemføres systematisk ved hjælp af specialudviklede billedkort. Billedkortene stimulerer den kreative del af hjernen, som fremmer den frie association og nuancerer dialogen. Ved blot at ændre samtaleformen og stille de rigtige spørgsmål, opnås gode resultater. 

En god forretning at holde på dygtige medarbejdere
Hver gang en medarbejder søger væk fra arbejdspladsen, koster det penge. Derfor er der god økonomi i lytte til medarbejdernes motivation for at arbejde og sikre de optimale muligheder for deres faglige udvikling. Ved at pleje de medarbejdere, arbejdspladsen allerede har, styrkes deres tilhørsforhold og lyst til at være gode ambassadører, som på sigt giver en stor besparelse i rekruttering og oplæring.

Et nyt og anderledes værktøj
En medarbejdersamtale er noget særligt. Den erstatter ikke den løbende kontakt mellem leder og medarbejder om aktuelle forhold i arbejdet. Når du benytter billedkort i medarbejdersamtalen åbner du ikke alene op for dialogen på en ny og anderledes måde. Visuel Medarbejdersamtaler er også en måde at adskille den daglige dialog fra medarbejdersamtalen og skabe rum for udvikling.

Lær Visuel MUS at kende
Det er vigtigt, at de ledere, der skal afholde samtalerne, kender til brugen af teknikkerne i Visuel Medarbejdersamtale. Dialoogle gennemfører et-dagskurser for typisk 12 ledere ad gangen. Lederen kan gennemføre de første Visuel Medarbejdersamtaler straks efter kurset. 

Kan særlige behov integreres?
Det kan være vigtigt at finde en model, der passer til arbejdspladsens opstillede strategi og mål. Indhold og layout kan udformes, så Visuel Medarbejdersamtaler passer til den enkelte arbejdsplads.

Læs mere om Visuel MUS her

Vi bruger cookies

Læs vores Privat Politik og Cookies Politik

Acceptér