Dialoogle bliver et af Experimentariets faste værktøjer, og vi vil løbende samarbejde med Experimentariet omkring design og afprøvning af nye former for visuel nytænkning, udvikling og læring. Ligeledes er det planen, at Dialoogle vil udbyde kurser for virksomheder og andre interesserede i de inspirerende omgivelser i det smukke gamle palæ ved Øresund.

Skorpeskolen, der fra 1953 til 2004 husede kostskolen Det Kgl. Opfostringshus, genopstår til august som privat grundskole med en mission om at være fremtidens skole med fokus på innovation, entreprenørskab og iværksætteri.

Skorpeskolen forholder sig til fremtiden – og vil altid være et skridt foran. De vil koble den nyeste pædagogiske forskning med al deres erfaring fra undervisning gennem mange år. De vil undervise på højt fagligt niveau, samtidig med at de ved, at man ingen vegne kommer uden selvværd og sociale kompetencer.

De er overbevist om, at det kræver mod at være innovativ med sin viden, derfor bygger værdigrundlaget på netop disse tre grundsten. Erkendelsen af at læring i dag foregår overalt, og at teoretisk viden skal anvendes i praksis, giver dem et entreprenant fokus. 

Et besøg i skolens Pædagogiske Experimentarium er samtidig et besøg på en nyskabende privatskole med rødder i en af de ældste pædagogiske institutioner i Danmark.

Læs mere på www.skorpeskolen.dk >>>