De nordiske uddannelsessystemer stiller krav om at forberede unge til at være medskabere af fremtiden. Hvilke kompetencer entreprenørskabsundervisningen skal give de unge, var emnet for Nordisk Ministerråds konference i København i november. Dialoogle kom forbi og var motoren i diskussionerne om, hvad strateger, undervisere og forskere samlet set skulle tage med hjem og arbejde videre med.