På baggrund af konceptet for Visuelle MUS-samtaler har Dialoogle udviklet et koncept for beboerudviklingssamtaler (BUS) mellem handicappede borgere og medarbejdere i bofælleskaber. Samtalen har til formål at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt via fokus på udvikling og livskvalitet. Lige som Visuel MUS ender Visuel BUS op med handleplan. Det første BUS-kursus løber af stablen i marts for 12 medarbejdere i et bofælleskab. Som et tillæg til dette koncept har vi etableret et samarbejde med Social IQ Academy, der sammenkobler samtalen med supervision til ledelse og medarbejdere.