Kriminalforsorgens socialrådgivere anvender billedkortene i samtaleforløb med klienter der har en betinget dom. Pocketsættene indgår i et samtale- og rådgivningskoncept, som alle socialrådgivere i de 13 afdelinger af Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) over hele landet bliver uddannet i. Dette er en metode de bruger for at mindske klienternes risiko for at falde tilbage i kriminalitet.